Ansvarlighed

Ihærdighed

Muligheder

VISION

At skabe de bedste rammer for udvikling af talent, forretningsforbindelser og personlige mål, for yngre, talentfulde ledere og erhvervsdrivende med aktiv tilknytning til Køge, gennem velplanlagte sociale aktiviter.

FORMÅL

Skabe gensidigt kendskab til medlemmerne via faste, kollektive sociale og/eller faglige arrangementer.

Virke til at fremme samarbejdet mellem medlemmernes forskellige hverv og udvikle de enkelte medlemmers erhvervsmæssige virksomhed herunder gennem videndeling og sparring om forretningsideer, samt drøftelser af forretningsmæssige forhold.

Virke til at opbygning af et stærkt socialt- og erhvervsmæssigt netværk med udgangspunkt i Køge.

Virke til forbedre erhvervs- og foreningslivet med udgangspunkt i Køge.

MEDLEMMER

Her er et udvalg af de medlemsvirksomheder der aktivt medvirker til, at Caerus Kjøge opnår og fastholder succes.

Netværk as a service

 

I Caerus Kjøge er aktivitets- og ambitionsniveauet højt. Det er vores medlemmer der bestemmer, hvor barren skal sættes og hvilke aktiviteter foreningen skal involvere sig i – så længe det falder inden for foreninges formål.

En række af vores aktiviteter forankrer dog Caerus Kjøges vision som talentudviklende og forretningsorienteret med udgangspunkt i det sociale. Vi tror på, at gamle dyder som hjælpsomhed, ihærdighed og gode sociale rammer er nødvendige for at opnå det bedste erhvervsnetværk. Vi forløser det nødvendige potentiale.

Netværksmøder

Rygraden i Caerus Kjøges aktiviteter er de 8 faste netværksmøder der afholdes årligt. Møderne afholdes hver den sidste torsdag i månederne januar, februar, marts, april, maj, august, september og november. På møderne præsenterer hvert medlem sig selv og hvad der er sket siden vi mødtes sidst - alt sammen på en uformel og social måde. Derudover er der inspirationsdialog med eksterne oplægsholdere og dilemmadrøftelser, hvor deltagerne får input fra andre vinkler.

Inspirationstur

For medlemmerne i Caerus Kjøge er det væsentligt at få inspiration. Derfor tager medlemmerne årligt på en inspirationstur til udlandet, for dels at se andre måder at drive forretning på, dels at bringe medlemmerne tættere sammen til opfyldelse af foreningens formål. Vi har i samarbejde med Væksthus Sjælland og Udenrigsministeriet senest været i Wroclaw, Polen og Riga, Letland.

Events

Caerus Kjøge ønsker at se erhvervsnetværk i et større perspektiv. Derfor afholder vi løbende events events, hvor erhvervspersoner uden for medlemskredsen også er inviteret til at deltage. Arrangementerne indebærer altid et element at social aktivitet, læring og udvidelse af det forretningsorienterede bekendtskab.

Vi vil gerne høre fra dig

I Caerus Kjøge vil vi meget gerne høre fra dig. Har du kommentarer til vores virke, vores arrangementer eller andet, så vil vi rigtig gerne i kontakt med dig. Du kan altid bruge vores kontaktformular eller sende en mail til os på formand@caerus-kjoege.dk.

Vi ser fremt til at høre fra dig.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked